Produsele achiziționate online se pot returna conform Ordonanței de Urgență nr. 34 din 2014. Consumatorul are dreptul să notifice în scris sau telefonic  Comerciantu, că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la intrarea în posesia fizică a produsului sau în cazul prestarilor de servicii, de la încheierea contractului. Notificarea se face prin email la adresa contact@tiarstudio.ro sau prin completarea formuralului de retur.

Cheltuielile de returnare sunt suportate de către Consumator.  Trimiterea se face de preferat în ambalajului original pentru protejarea integrității produselor, iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 14 zile de la primirea coletului de către noi.

Site-ul www.tiarstudio.ro comercializează produse personalizate după specificațiile clienților, care se încadrează în excepțiile privind dreptul de retragere prevăzute de articolul 16 al OUG. 34/2014 referitoare la contractele la distanță și contractele în afară spațiilor comerciale. Conform art. 16 lit. c din O.G. 34/2014, în cazul în care consumatorul (Cumpărătorul) optează pentru achiziționarea unor produse personalizate în mod clar, confecționate după specificațiile indicate de către consumator (Cumpărător), produsele suferind astfel modificări la cererea Cumpărătorului, acesta acceptă faptul că produsele de acest fel nu se returnează și nu se pot înlocui, fiind exceptate de la dreptul de returnare. Unele produse, la ceererea consumatorului (Cumpărătorul), de pe site-ul www.tiarstudio.ro intră sub incidența acestei excepții, fiind personalizate în mod clar, după specificațiile prezentate de consumator (Cumpărător).